Bevis för att vitamin K2 också har fördelar om man har metabolt syndrom

Vad är metabolt syndrom?

En enklare och mer vetenskapligt uppdaterad definition för metabola syndromet kom i april 2005 på IDF, International Diabetes Federation, vid deras möte i Berlin:

1. Central obesitas, d v s central fetma, är obligat och därmed viktigast. Det finns en tydlig koppling till insulinresistens - ju mer bukfetma, desto mer insulinresistens. Central obesitas hos kvinnor är midjemått > 80 cm, hos män > 94 cm.

2. Dessutom krävs minst 2 av följande punkter:.

  • Triglycerider > 1,7 mmol/l
  • HDL < 1,3 mmol/l för kvinnor, < 1,0 mmol/l för män
  • Blodtryck > 130/85 mm Hg eller antihypertensiv behandling
  • Faste-P-glukos > 5,6 mmol/l eller IGT eller diabetes mellitus typ 2

Övervikt är den viktigaste riskfaktorn för metabola syndromet och typ 2 diabetes.

Var och en av komponenterna i metabola syndromet ökar risken för kardiovaskulär sjukdom. Då diagnosen metabola syndromet föreligger fullt ut är risken för hjärtinfarkt 5 gånger högre än för normalindividen.

Men nu har man sett i en studie att i gruppen som har ett högt intag av vitamin K2 hade en minskad förekomst av metabolt syndrom!

​Studien gjordes på personer mellan 40-80 år och man delade in dem i 2 grupper. En grupp med 402 kvinnor och en med 400 män.

​Man ville undersöka kors&tvärs om de som tog vitamin K2(menaquinones) hade en minskad förekomst av metabolt syndrom. Och de fann att så var fallet.

​Katarzyna Maresz , PhD , PhD, president of the International Science and Health Foundation , erkänner betydelsen av denna studie och vilken skillnad det kan göra för miljontals över hela världen.

​"Den medicinska samfundet varnar redan de som uppvisar symtom på metabolt syndrom att de måste överväga aggressiva livsstilsförändringar, som möjligen kan försena eller till och med förhindra utvecklingen av allvarliga hälsoproblem", säger hon .

"Denna studie för oss ett steg närmare att se hur högre konsumtion av vitamin K2 kan hjälpa en allt större befolkning brottas med Metabolt Syndrom - ge dem en tydligare väg till skydda deras hälsa " .

Referenser: Läs mer här, Dam V, Dalmeijer GW, Vermeer C, Drummen NE, Knapen MH, van der Schouw YT, Beulens JW. The association between vitamin K and the metabolic syndrome: a 10-year follow-up study in adults. J Clin Endocrinol Metab. 2015 Jun;100(6):2472-9. doi: 10.1210/jc.2014-4449. Epub 2015 Apr 2. 

Med 5:2 och ProVital-K2 ligger vi alltså helrätt att kunna undvika metabolt syndrom och på så vis hålla oss undan risken för hjärtinfarkt (hjärtinfarkt 5 gånger vanligare hos de som får metabolt syndrom än hos normalindividen). Och skulle du ändå få syndromet så hjälper alltså K2 även mot detta då höga intag förbättrar insulinkänsligheten.

Jag vill inspirera dig och så många jag kan till bättre hälsa. Om du har läst mina tidigare inlägg så har du hängt med på alla de bra sakerna om fasta och ProVital-K2.

Har du läst mitt inlägg om Dr. Dennis Goodman​ som har släppt en hel bok bara om vitamin K2, (Vitamin K2, The Missing Nutrient for Heart and Bone Health)

Nästa vecka kör jag igång igen, fokus hälsa! Jag tror det är bra att jag tjatar på dig om hälsa och vitamin k2 så att du kommer igång nu. Semesten är slut för denna gång, för mig iallafall.

Beställ i shoppen och häng på nu så tar​ vi tillsammans och gör denna höst till den bästa för våran hälsa.

Du kan också kontakta mig på niclas@mryeah.com om du vi​ll beställa eller har frågor om ProVital-K2 och K2 Krill.

Kram på dig!

Niclas​

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.