Vad säger folk nu?

Hej på er!

Jag bara kika lite snabbt på några email jag fått……alla kan vi förändra liv och påverka åt det positiva hållet! Jag är beviset. Se till att vara extra snäll nu i jul och ge personer du känner beröm och uppmärksamma dem genom att vara extremt närvarande:)

Här är några citat:

“Tack för en otrolig bra blogg! Har hjälpt mig till ett nytt liv!”

“Hej Niclas! Tusen tack för att du fick mig att få upp ögonen för 5:2 dieten. Har försökt med olika dieter genom åren men det har alltid spruckit. Den här dieten passar mig perfekt, att kunna anpassa dagarna.
Inget räknande med poäng eller kolhydrater. – 4 kg på 8 veckor utan någon egentlig ansträngning. Ha det bra! Hälsningar supernöjd Östgöte.”
“Hej jag vill bara tacka för inspiration under hösten då jag följt dina råd, recept mm.
Har nu gått ned 12 kg och min man lika mycket och mår så bra även om det varit tuffa dagar ibland. Vi fortsätter och går över till 6:1 i februari:).

En god jul och gott nytt år

Tack

Med vänlig hälsning”
“Måste bara säga att du är helt grym! Vilken inspiratör du är!! Jag kör inte 5:2 strikt och alltid.
Har kanske några kilon att tappa, men inget som jag mår dåligt av eller som är ett måste. Tränar ganska mycket, det är min passion. Ser fram emot att höra mer om din intervallträning.
Ha en underbar jul och ett gott nytt år med ditt nya jag!”
“Hej!

Tack för peppande mail och tips på både bra mat och träning.
Jätteskönt att det inte är så flåshurtigt utan att det finns utrymme för mänskliga svagheter, t ex när du skrev om julfester etc.

Önskar dig en god jul och gott nytt år och fortsatt ork att peppa oss och komma med nya recept och träningstips.

Sköt om dig och din familj!

Bästa hälsningar”

 

“Hej!

Jag har köpt de senaste utgivna böckerna om 5:2- dieten för att variera recepten, men det är ditt recept med salladsmix,gojibär,rödlök, fetaost och olivolja och kycklingfilé, morot,körsbärstomater,
orange paprika,te och kaffe som jag har använt samtliga fastedagar.
De är mycket enkla och går snabbt att blanda. Du har föreslagit det första till lunch och det andra till middag.
Jag gör så här: jag tar fram 2 tallrikar och blandar alla ingredienser både lunch och middag och sedan delar jag upp det lika. Mycket lätt och bra. Jag har gått ned 10 kilo.
Du skriver om träning, jag kör intensivgympa 2ggr i veckan hemma med träning av “sculpt och core”,där hantlar ingår.varje pass är 20 minuter.
God Jul och Gott nytt år!”

 

“God Jul på dig också.

Fr.o.m. nyår är det all fokus på vikt och träning
så jag kommer att följa dig slaviskt då.
Minst 10 kg bort…………..puh puh.”

 

“Önskar detsamma till dig ! Jag har kört 6-1 i 3veckor nu och det verkar fungera ! Om det blir för mycket av det goda under julen får
man väl köra 5-2 ett par veckor isåfall efter helgerna ! ”
“Hej!
Du är toppen vill jag börja med att säga och jag har följt dig ett bra tag, keep it up!

Jag har haft din app på mobilen sedan den kom ut och den har fungerat toppen,
men när jag nu bytte telefon så följde den inte med, måste jag då köpa den för att ha den? känns lite sådär då jag haft den så länge.

ha det så bra!”

 

“Ett stort tack för hjälpen.”

 

“Ja det lackar åt det hållet…

Detsamma förresten…har dig som mentor för diet–tänket och även max-träningen…
Kommer du förbi Hbg är du hjärtligt välkommen på en lunch eller fika.
Med vänlig hälsning”
“Hej och tack för alla tips i 5:2
Har gått ner 10 kg och är helnöjd.
Nu blir det som du föreslår 6:1
Ingen mage och så skall det förbli.
Ser fram mot recept nästa år.
Hej och tack”

 

“Tack!!! =)

Trevlig helg!!”

 

“Hej!

Tack för all uppmuntran! :)

Idag är det fasta här också. Det fungerar jättebra. Vi har hållit på nu i 6 veckor och trivs bra med det.

Hälsningar”

 

“Morning!

Du är verkligen en flitig man, Niclas och inspirerar oss med allt du gör! Varmt TACK för det!

Jag har hållt på med 5:2 i ca 4 månader och också börjat träna 2 ggr/vecka så nu släpper kilona och livet leker!!!”

 

“Hei Tack för din inspirerande blogg,var å kolla på netet på 5.2 dieten o fann din heldagsmeny direkt.enkelt o gott o jag o min man kom igång .Är inne på 6 veckan,mina värden er allerede bättre o 3 kg lättare plus 9 cm i midjemått er jag jättenöjd med.
ha det gott o tack igen for din inspiration”
“Tack Du är lysande:)”

 

“Tack för värdefull info Niclas!
Perfekt!

Vänligen
Tack:)”

“Hej!
Tack så mycket!
Kram”

” Tack för att du inspirerar, ger kraft & lust! Det betyder så mycket för mig;-) Det har blivit en livsstil för mig. 5:2 sedan april, nu 6:1 känns så bra, jag rekommenderar alla mina kunder & vänner som är tveksamma att läsa din hemsida!”

“Tack för all inspiration! Håller med om att energin kommer tillbaka.

Jag kan nu klippa gräset utan att känna mig död efteråt.
På sex veckor har jag tappat 4 kg och det har känts bra hela tiden. Tack!”

 

 

Ha det fint nu i jul

Mvh

Niclas

——————————————————————————————————————–

Hello there !

I just look a little fast on some emails I have received …… all we can change lives and affect in a positive direction ! I am the proof. Make sure to be extra nice this Christmas and give the people you know praise and recognize them by being extremely present :)

Here are some quotes:

“Thanks for an incredible good blog ! Has helped me to a new life!”

“Hey Niclas , thank you also for making me to get the eye of 5:2 diet. Tried it with different diets over the years but there has always burst. This diet is perfect for me , being able to adapt days .
No counting points or carbs. – 4 kg in 8 weeks without any real effort. Have a good one ! Greetings super happy the county of Östergötland . ”
“Hi I just want to thank for the inspiration in the autumn when I followed your advice , recipes and more.
Has now gone down 12 kg and my husband just as much and feel so good even though it’s been tough days sometimes . We continue and go to 6:1 in February :).
A merry Christmas and happy new year
Thanks
Sincerely ”
” Just have to say that you are totally awesome , what a motivator you are! , I do not run 5:2 strict and always .
Maybe a few pounds to lose , but nothing I feel bad , or that is a must . Working out pretty much, it’s my passion. Looking forward to hearing more about your interval training.
Have a wonderful Christmas and a happy new year with a new you ! ”
“Hey !

Thanks for the pep spirit mail and tips on both good food and exercise.
Really nice that there are so skinning hearty but that there is room for human weaknesses , such as when you wrote about Christmas parties etc.

Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year and continued strength to pep us and come up with new recipes and exercise tips .

Take care of yourself and your family!

Best regards ”

 

“Hey !

I bought the most recent published books about 5:2 – diet to vary the recipes , but it’s your recipe with mixed salad , wolfberry , red onion, feta cheese and olive oil and chicken , carrot , cherry tomatoes,
orange bell pepper, tea and coffee which I have used all fast days.
They are very simple and quick to mix. You have proposed , first for lunch and the other for dinner.
I do like this: I take out two plates and mix all the ingredients for lunch and dinner and then I divide it equally. Very easy and good. I have gone down 10 kg.
You write about exercise , I run intense fitness classes 2 times a week at home to practice the ” sculpt and core” , where dumbbells ingår.varje workouts are 20 minutes.
Merry Christmas and Happy New Year! ”

 

” Merry Christmas to you too .

Date of effect New Year is all the focus on weight and exercise
so I will follow you blindly then.
At least 10 kg away ………….. puh puh . ”

 

“I wish the same to you , I have run 6-1 in 3veckor now and it seems to work : If it becomes too much of a good thing during the holiday season may
man well run 5-2 a couple of weeks in that case after the holidays ! ”
“Hey !
You’re great , I want to start by saying I have followed you for a while , keep it up !

I ‘ve had your app on your phone since it came out and it has worked great ,
but when I switched the phone so it did not follow with , do I have to buy it to have it? feels a bit like that when I had it for so long.

have it so good ! ”

 

” Many thanks for your help. ”

“Hi
It was beautiful. Merry Christmas ! ”

 

” Yes it is dripping in that direction …
The same , by the way … have you as a mentor for the diet – the thinking and also the maximum workout …
Will you pass Hbg , you are cordially invited to a lunch or coffee .
Sincerely ”
” Hello and thank you for all the tips in 5:2
Have lost 10 kg and am completely satisfied .
Now it will be as you suggest 6:1
No stomach and so shall it remain .
Looking forward to the recipe next year.
Hello and thank you ”

 

“Thank you ! = )

Happy holidays ! ”

 

“Hey !

Thanks for all the encouragement! :)

Today is solid here as well. It works great. We have stayed on now for 6 weeks and get on well with it .

regards ”

 

“Morning !

You really are a diligent man, Niclas and inspires us with everything you do! A warm THANK YOU for that!

I’ve been doing 5:2 for about 4 months and also started training 2 times / week so now releasing pounds and life is good ! ”

 

” Hei Thanks for your inspiring blog , was on hand to check out on paper printing at 5.2 Diet o found your all-day menu direkt.enkelt plenty o o I o my husband came running. ‘m On 6 weeks , my values, you all better nest No. 3 kg lighter plus 9 cm in waist circumference you I am really pleased with .
have plenty o thanks again for your inspiration ”
“Thank you , you are brilliant :)”

 

Thanks for the valuable info Niclas !
Perfect !

please
Thank you :)

Have a nice weekend.

Hello!
Thanks so much!
Hug

 

“Thanks for all the inspiration ! Agree that energy comes back .

I can now mow the grass without making me feel dead afterwards.
In six weeks I lost 4 kg, and it has felt good all the time. Thank you! ”

 

 

Keep it nice this Christmas

Regards

Niclas

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.