2 bra sätt att göra ditt liv bättre.

1. I alla nyare bilar kan du lätt med ett knapptryck stänga av ventilationen för ingående luft. Det har visat sig att vi får i oss farliga partiklar (tex från lastbilar med diselmotorer) mest när vi själva kör till och ifrån jobbet.

Ligger man för nära framförvarande bil eller står bakom en lastbil vid rödljusen får man i sig farliga partiklar som sätter sig på lungväggarna. Men håller man avståndet till bilen framför och trycker på knappen för att stänga av ingående luft vid rödljusen klarar lungorna att rensa partiklarna. Så kör du igenom stan med rödljus så stäng av ingående luft.

De som promenerar på trottoaren nära vägen klarar sig bra då de aldrig kommer direkt bakom ett avgasrör.

2. Är du optimist? Om inte kan du lätt ändra ditt tankemönster. 10-20 meditation eller att då inte göra något alls kan få dig att bli gladare och lyckligare:)

Mer om detta här:

mosleyFilmen ligger bara uppe till 5 februari här

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.