Kungen vad säger kungen inom dig

Tar du hänsyn till dina karaktärsdrag?

Du kan dra nytta av alla dina karaktärsdrag

Lär dig att samarbeta med dina olika karaktärsdrag så att det blir en bra balans. Vad säger Drottningen/Kungen i dig?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.