Part 3

Hur Fungerar 5:2?

 

5:2 dieten är baserad på principen om periodisk fasta, även kallad kaloribegränsning. När Dr Michael Mosley började sin forskning var hans intention att hitta ett hälsosamt sätt att sänka vikt, blodtryck, kolesterol och blodsocker, eftersom han började bli diabetiker. Han startade därför en resa genom Amerika för att lära sig om de mest avancerade pågående studierna av viktminskning och den mänskliga kroppens hälsa.

 

Dr. Luigi Fontana, professor vid Washington University i St Louis, School of Medicine var det första stoppet på Dr Mosleys resa. Han lärde sig att personer med full lågkalori begränsning[i] även kända som CRONies[ii]  (Calorie Restriction with Optimal Nutrients), var extremt hälsosamma. De hade en 50% ökning i livslängd[iii] och var nästan “som en annan art”[iv].  Dr. Mosley, ivrig att lära sig mer om ökad livslängd och åldrande, hade dock ett dilemma; att leva med en diet som var såpass begränsad kalorimässigt var en drastisk livsstilsförändring som han inte var redo för.

 

Dr. Valter Longo, professor vid University of Southern California’s School of Longevity var nästa stopp på Dr. Mosley’s jakt. Dr. Longo[v]hade forskat kring hur

fastandet påverkar insulin-liknande växtfaktorn-1 (IGF-1).[vi]  Denna växtfaktor, IGF-1 är en viktig faktor i åldrandet så väl som en förutsättning för utvecklandet av cancer.

När din kropp producerar IGF-1 gör den så att dina celler växer och förökar sig och därmed “åldras”. När du fastar eller begränsar dina kalorier under en specifik period sätter din lever in sig i svältningsläge och skapar därför inte lika mycket av ämnet IGF-1. När du når denna punkt använder din kropp inte längre glykos som energi och går därmed in i ett tillstånd där den reparerar ohälsosamma eller skadade celler som den behöver för att “överleva”.[vii]

Så, för att summera, när du ger din kropp (och dina hormoner) en paus från kalorier och processad mat med 5:2 metoden så kan din kropp börja reparera sig själv — eller; leva längre och hälsosammare! Låter det för bra för att vara sant? Studier visar att åldrandet verkligen kan stannas mitochondrial[viii] level of cells. The way you allow those cells to repair themselves is by allowing those IGF-1 levels to lower.[ix]

Dr. Mosely spenderade 4 dagar fastande för att testa dessa studier. Efter denna fasta hade glykosnivåerna i hans blod samt hans IGF-1 nivåer sänkts något enormt. Men Dr Mosley kände att den här typen av fasta skulle vara alldeles för slitsam. Även om förlängd fasta innebär stora förmåner kände han inte att den livsstilen skulle passa honom, eller att han skulle kunna genomföra den på ett konsistent sätt. Han ville ha riktig förändring!

 

Dr. Krista Varadayforskare vid University of Illinois-Chicago var nästa person som Dr Mosley talade med. Varaday forskar kring varannan-dags fasta, vilket innebär en dags fasta (500 kalorier) och att sedan följande dag äta vad som helst. Hennes studier ämnade att fastställa förmånerna med fasta på dessa alternerande dagar för att samla specifik data om viktnedgång, bloodtryck, diabetes och kolesterol.

Trots att Varaday föreslår varannan dag, fann Dr Mosley att denna metod var för begränsande och valde därför att fasta två dagar per vecka, måndag och torsdag, och åt 600 kcal på dessa fastedagar. Han fann att denna metod var mycket enklare som en livsstil än en konstant kaloribegränsning eller förlängd fasta. Så fort han började med denna 2 dagars fastemetod började han märka av viktnedgång och en förbättring i blodtryck, sockernivåer och kolesterol! Mosley visste nu att han kunde leva denna livsstil — att fasta två dagar per vecka! Han testade denna 5:2 diet och blev förvånad över resultaten han nådde under endast fem veckor!

 

Dr. MichaelMosley’s forskning, erfarenhet och val att leva en hälsosam livsstil, som fungerade för honom, innebar ursprunget av 5:2 dieten! Min avsikt är att hjälpa dig sätta igång, att hjälpa dig hitta måltidsplaner som du tycker om, samt att visa dig förmånerna med hög-intensiv träning som kommer att ge dig ett längre och hälsosammare liv! Mitt sanna mål och min passion är att motivera och inspirera dig med mina egna framgångar och erfarenheter med 5:2. Känn dig välkommen att utforska min hemsida och ladda ned min 5:2 app till din smartphone (AppleAndroid) för att till fullo få insikt i förmånerna med 5:2 livsstilen!

Läs nästa del (PART 4) HÄR

Recepten du endast behöver finns i min app:

StoreIconApple
StoreIconGooglePlay

[i] Fontana, Luigi, Manlio Vinciguerra, and Valter D. Longo. “Growth factors, nutrient signaling, and cardiovascular aging.” Circulation research 110.8 (2012): 1139-1150. https://circres.ahajournals.org/content/110/8/1139.short

 

[ii] Cava, Edda, and Luigi Fontana. “Will calorie restriction work in humans?.” Aging (Albany NY) 5.7 (2013): 507. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3765579/

 

[iii] “Dr. Luigi Fontana Explores Caloric Restriction.” American Federation for Aging Research : News. Health Research Alliance, 11 Feb. 2010. https://www.afar.org/news/view/dr-luigi-fontana-explores-caloric-restriction

 

[iv] Mosley, Michael Dr. “Eat, Fast, and Live Longer.” BBC. Horizon Films. 2012. https://vimeo.com/54089463 https://www.bbc.co.uk/programmes/p00wzndg

 

[v] V. D. Longo – Evidence for Programmed Aging.  https://www.programmed-aging.org/theory-3/longo.html

 

[vi] Parrella, Edoardo, and Valter D. Longo. “Insulin/IGF-I and related signaling pathways regulate aging in nondividing cells: from yeast to the mammalian brain.” The Scientific World Journal 10 (2010): 161-177. https://www.hindawi.com/journals/tswj/2010/727632/abs/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20098959

 

[vii] Mosley, Michael Dr. “Eat, Fast, and Live Longer.” BBC. Horizon Films. 2012. https://vimeo.com/54089463 https://www.bbc.co.uk/programmes/p00wzndg

 

[viii] Guarente, Leonard. “Mitochondria—a nexus for aging, calorie restriction, and sirtuins?.” Cell 132.2 (2008): 171-176. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867408000627

 

[ix] V. D. Longo – Evidence for Programmed Aging.  https://www.programmed-aging.org/theory-3/longo.html

 

————————–

How does 5:2 work?

 

The 5:2 diet is based upon the principal of intermittent fasting, or called calorie restriction. When Dr. Michael Mosley set out on his discovery, his intention was to find a healthy way of lowering weight, blood pressure, cholesterol, and blood sugar, as he was becoming diabetic. He set out across America to learn about the most advanced studies being performed on weight loss and health of the human body.

 

Dr. Luigi Fontana, professor at the Washington University in St. Louis, School of Medicine, was the first stop for Dr. Mosley. He learned that people with complete low-calorie restriction[i], known as CRONies[ii] (Calorie Restriction with Optimal Nutrients), were extremely healthy. They gained a 50% increase in lifespan[iii] and are “almost like another species”[iv].  Dr. Mosley, excited to learn about longevity and aging, had a dilemma though; living on such a calorie-restricted diet was a drastic lifestyle change that he wasn’t ready for.

 

Dr. Valter Longo, professor at the University of Southern California’s School of Longevity, was next in Dr. Mosley’s quest. Dr. Longo[v] had been testing the how fasting effects insulin-like growth factor-1 (IGF-1). [vi]  This growth factor, IGF-1, is a factor of aging as well as a prerequisite for cancer to develop.

When your body produces IGF-1, it makes your cells grow and reproduce, thus “ageing”. When you fast, or restrict your calories for specific amounts of time, your liver goes into a “starvation” mode and does not create IGF-1 as much. At this point, your body no longer uses glucose for energy, going into a mode where it repairs unhealthy or damaged cells it needs to “survive”.[vii]

So, to summarize, when you give your body (and hormones) a break from calories and processed foods with the 5:2 method, then your body can begin to fix itself- or live longer and healthier! Does this sound too good to be true? Well, studies are showing that aging can be truly slowed in its progression when you go down to the mitochondrial[viii] level of cells. The way you allow those cells to repair themselves is by allowing those IGF-1 levels to lower.[ix]

Dr. Mosely spent 4 days fasting to test these studies. After fasting, his blood glucose levels and IGF-1 levels lowered tremendously. But, Dr. Mosley felt that fasting like this would be too hard. Even though prolonged fasting has great benefits, he did not feel as if the lifestyle would suit him or that he would consistently follow through. He wanted a real change!

 

Dr. Krista Varadaya researcher in obesity at the University of Illinois-Chicago, was the next person Dr. Mosely spoke with. Varaday researches alternate day fasting, one day fasting (500 kcal), and then the next day eating whatever. Her studies were to determine the benefits of fasting on these alternate days to gather scientific data of weight loss, blood pressure, diabetes, and cholesterol.

Although, Varaday suggests every other day, Mosley found his method too constricting and chose to fast two days per week, Monday and Thursday, eating 600kcal on fasting days. He found this method to be much easier to do as a lifestyle than the constant calorie restriction or prolonged fasting. This 2 day fasting method is when he began to see

the weight loss and his blood pressure, sugar levels, and cholesterol improve! Mosley knew that he could live this lifestyle- fasting 2 days per week. He tested this 5:2 day diet and was amazed at his results in just 5 weeks!

 

Dr. MichaelMosley’s research, experience, and decision to live a healthy lifestyle, that worked for him, was the creation of the 5:2 diet! My purpose is to help you get started, help you find meal plans that you enjoy, and show you the benefits of high-intensity exercise that will give you a longer and healthier life! My true goal and passion is to motivate you and inspire you with my own success and experiences on the 5:2. Feel free to explore my website and download my 5:2-app to your smartphone (AppleAndroid), to get the full benefit of the 5:2 lifestyle!

 

[i] Fontana, Luigi, Manlio Vinciguerra, and Valter D. Longo. “Growth factors, nutrient signaling, and cardiovascular aging.” Circulation research 110.8 (2012): 1139-1150. https://circres.ahajournals.org/content/110/8/1139.short

 

[ii] Cava, Edda, and Luigi Fontana. “Will calorie restriction work in humans?.” Aging (Albany NY) 5.7 (2013): 507. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3765579/

 

[iii] “Dr. Luigi Fontana Explores Caloric Restriction.” American Federation for Aging Research : News. Health Research Alliance, 11 Feb. 2010. https://www.afar.org/news/view/dr-luigi-fontana-explores-caloric-restriction

 

[iv] Mosley, Michael Dr. “Eat, Fast, and Live Longer.” BBC. Horizon Films. 2012. https://vimeo.com/54089463 https://www.bbc.co.uk/programmes/p00wzndg

 

[v] V. D. Longo – Evidence for Programmed Aging.  https://www.programmed-aging.org/theory-3/longo.html

 

[vi] Parrella, Edoardo, and Valter D. Longo. “Insulin/IGF-I and related signaling pathways regulate aging in nondividing cells: from yeast to the mammalian brain.” The Scientific World Journal 10 (2010): 161-177. https://www.hindawi.com/journals/tswj/2010/727632/abs/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20098959

 

[vii] Mosley, Michael Dr. “Eat, Fast, and Live Longer.” BBC. Horizon Films. 2012. https://vimeo.com/54089463 https://www.bbc.co.uk/programmes/p00wzndg

 

[viii] Guarente, Leonard. “Mitochondria—a nexus for aging, calorie restriction, and sirtuins?.” Cell 132.2 (2008): 171-176. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867408000627

 

[ix] V. D. Longo – Evidence for Programmed Aging.  https://www.programmed-aging.org/theory-3/longo.html

Read Part 4 Here

 

Lev Längre och Håll Dig Friskare! Jag Inspirerar Dig till en Bättre Hälsa.